Przewodnik metodyczny

13. Pytania kontrolne

– Jaka była geneza niewoli egipskiej? (Od kogo się zaczęła, dlaczego?)

– Ile lat trwała niewola egipska?

– Jak byli traktowani Izraelici w Egipcie?

– Kto wyprowadził Izraelitów z Egiptu?

– Co to jest pascha żydowska?

– Czym jest pascha chrześcijańska?

WSTECZ DALEJ